Nyheter

Nyheter

Arkiv

28.05.2014

Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildahl var tidligere advokat og partner i Advokatfirmaet Brandstad Kildahl Aanerød Storberget AS i Oslo, Elverum og Asker. Advokat Rune Selbo, Jon Schultz og Terje Amland kommer fra advokatfirmaet Concillium i Sandvika, mens advokat […]

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+
Les mer
27.05.2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste). Les mer her

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+
Les mer
Nyheter
28.05.2014
Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildah...

27.05.2014
EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det fo...