Rune Selbo

Rune Selbo

Rune Selbo

Advokat Rune Selbo jobber særlig med følgende fagfelt:

  • Arbeidsrett
  • Eiendom
  • Kontrakter
  • Selskapsrett
  • Barnefordeling
  • Barnevern
  • Strafferett
  • Prosedyre
  • Arv/familie

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1994.

Arbeidserfaring:

Sparebanken Midt-Norge
Midt-Norge Regnskap
Juridisk saksbehandler, Rikstrygdeverket
Advokatfullmektig, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Dommerfullmektig ved Alta sorenskriverembete
Advokat i Advokatfirmaet Føyen & Co ANS
Advokat/Manager, Andersen Legal ANS
Partner i Frick Langseth Advokatfirma DA
Advokat i Advokatfirmaet Rune Selbo MNA
Diverse styreverv

Undervisning på universitets- og høgskolenivå:

UiO, oppgaveretter 3. og 4. avd. jus, kursleder 3. avd. jus.
Folkeuniversitetet i Trondheim, foreleser 1.-4. avd. jus.
Høgskolen i Finnmark, foreleser, foretaksrett og hotellrett.
Folkeuniversitetet i Finnmark, fagansv./undervisn.leder, jur. fag.
Folkeuniversitetet i Bærum, forvaltnings- og statsforfatningsrett.

Medlemskap og tillitsverv/annet:

Medlem av Den norske Advokatforening
Styremedlem, dommerfullmektiggruppen, NJF.
The London School of English, English for lawyers.
Forum for samhandling i straffesakskjeden, Justisdepartementet.
Prøvesak for høyesterett 2005

Språk:

Engelsk

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+