Strafferett

Strafferett

Strafferett

I straffesaker har man som siktet eller tiltalt rett til forsvarer. Med unntak av i foreleggsaker og promillesaker vil man ved tiltale ha krav på å få dekket kostnadene til forsvarer fra det offentlige.

Flere av våre advokater arbeider med straffesaker, og enkelte har det som spesialområde.

Vi påtar oss forsvareroppdrag i hele landet. Ved lang reise kan det bli spørsmål om dekning av reiseutlegg og reisefravær. Ta opp dette med den enkelte advokat.

Faggruppe med ansvar for strafferett:

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+