Terje Korneliussen

Terje Korneliussen

Terje Korneliussen

Advokat Terje Korneliussen arbeider særlig med strafferett, barnevern, familie/arv/skifte, fast eiendoms rettsforhold. Han er fast bistandsadvokat ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Utdanning:

1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1984 Politihøgskolen

Arbeidserfaring:

2014- Advokat/Partner Advokatfirmaet Korneliussen MNA/Advokatsenteret AS
2005-2014 Advokat i Asker
2002-2005 Advokat i Oslo
2000-2002 Leder for retts- og påtaleenheten i Politiet
1996-2000 Påtalemyndigheten
1984-1996 Polititjeneste

Språk:

Engelsk og Fransk

Medlemskap og tillitsverv:

Medlem av Den norske Advokatforening

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+