Våre fagfelt

Våre fagfelt

Våre fagfelt

Advokatsenteret AS består av advokater med ulik bakgrunn og erfaring, og som har spesialisert seg innenfor forskjellige saksområder. Til sammen dekker vi de fleste områder, og du vil kunne bli henvist til en annen advokat ved Advokatsenteret dersom det er mest hensiktsmessig, og ønskelig fra din side.

Listen over saksområder er ikke uttømmende.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+
Nyheter
28.05.2014
Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildah...

27.05.2014
EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det fo...