Om oss

Om oss

Om oss

Advokatsenteret AS ble etablert i 2013 og  er et kontorfellesskap bestående av selvstendige advokater.

Vi har kontor sentralt i Sandvika, med gode parkeringsmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon (Sandvika stasjon med tog og bussforbindelse). Vårt oslokontor er i Kristian August gate 14, 0164 Oslo. 4. etg. Vi tar imidlertid prosessoppdrag i hele landet.

Advokatene i Advokatsenteret har ulik erfaring og bakgrunn, blant annet fra både domstol, politi/påtalemyndighet og større advokatfirmaer. Alle våre advokater har utstrakt  prosedyreerfaring.

Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med advokat skal være så lav som mulig. Vi ønsker derfor å kunne tilby juridisk bistand tilpasset  dine behov, enten du representerer et firma med forretningsjuridiske utfordringer eller som privatperson har behov for bistand knyttet til barn, familie, arv el. lign. Våre advokater har generell god kompetanse, men har også sine spesialområder. Du vil bli henvist til den advokaten som er best egnet til å dekke dine juridiske behov.

Advokatene i Advokatsenteret gjennomfører årlig kurs og etterutdanning for å opprettholde god faglig kvalitet, både generelt og innenfor sine spesialfelt.

Vi tar også mål av oss å levere juridisk bistand av høy etisk kvalitet.  Vi er forpliktet til å følge regler for god advokatskikk.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater direkte, eller fyll ut kontaktskjema.

 

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+
Nyheter
28.05.2014
Nytt advokatkontor i Sandvika

Advokatsenteret AS ble opprettet i 2013, og består av advokater som tidligere har drevet advokatpraksis i Asker og Sandvika. Advokat Jan Kildah...

27.05.2014
EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det fo...